Jak rozpoznać ADHD u dziecka?

Zespół nadmiernej aktywności ruchowej u dziecka to zaburzenie zachowania. Dzieci z tą przypadłością są niesforne, impulsywne, ciężkie do upilnowania, a przez to narażone na częste urazy. Czy wiesz czym jeszcze objawia się ADHD u dziecka?

Schorzenie polega na zaburzeniach koncentracji i uwagi oraz odznacza się nadmierną ruchliwością i impulsywnością. Powody tej przypadłości są związane z patologią wieku rozwojowego. Choroba może występować zarówno w wieku dorosłym jak i dziecięcym.

O występowaniu schorzenia świadczą objawy, które utrzymują się dłużej niż sześć miesięcy i stanowią one przeszkodę w normalnym życiu dziecka. Wśród popularnych *zaburzeń uwagi* są:

– brak zwracania uwagi na szczegóły, robiąc coś dziecko popełnia dużo błędów;

– trudności w skupieniu;

– nie zwracanie uwagi na to co się do niego mówi;

– nie może długo wykonywać jednej czynności, nudzi się i nie kończy;

– nie potrafi planować swoich działań;

– unika czynności, które wymagają od niego skupienia i myślenia;

– gubi różne przedmioty, które są mu pomocne przy wykonywaniu zadań;

– roztargnienie;

– zapomina o wykonaniu prostych czynności związanych z codziennością;

Dziecko z ADHD odznacza się także nadmierną *aktywnością*:

– ciągłe zniecierpliwienia;

– nieumiejętność usiedzenia w jednym miejscu;

– bieganie wokoło, wspinanie się na różne przedmioty;

– nie potrafi spokojnie się bawić;

– bez przerwy się wierci;

– jest nadmiernie gadatliwe;

– przerywa rozmowę innych, wtrąca się bez powodu;

– nie czeka na swoją kolej;

– często przeszkadza innym.

© Copyright Nowoczesna kobieta 2024