Polityka prywatności

Polityka Prywatności
I. WARUNKI OGÓLNE
1. Niniejsza Polityka Prywatności informuje o sposobach ochrony danych osobowych
użytkowników strony internetowej znajdującej się pod adresem elektronicznym
www.ekobiety.com.pl, zwanej dalej „ADO”.
2. Administratorem danych osobowych (ADO) jest Incell Media Group Krzysztof Jaciw z
siedzibą w 45-763 Opole, ul. Żniwna 3, NIP: 7542605482.
3. Zawartość stron stanowi własność Administratora danych i jest prawnie chroniona.
4. Strona jest zabezpieczona certyfikatem SSL oraz przechowywana na zabezpieczonych
serwerach
II. CEL ZBIERANIA DANYCH
1. Administrator danych przetwarza dane osobowe użytkowników w celu utrzymywania
kontaktu oraz w zależności od dodatkowo wyrażonej zgody w celu przesyłania ofert
handlowych drogą elektroniczną.
III. PRAWO DOSTĘPU
1. Użytkownikowi przysługuje prawo uzupełniania, uaktualniania, sprostowania danych
osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia,
jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z
naruszeniem przepisów prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały
zebrane.
2. ADO zapewnia nieprzerwany dostęp do swoich danych i możliwość ich sprostowania
(poprawiania, uzupełniania) w każdej chwili. ADO zapewnia możliwość przenoszenia
danych osobowych, których Państwo dostarczyliście tj. do otrzymania tych danych
osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do
odczytu maszynowego, oraz mają Państwo prawo przesłać te dane osobowe innemu
administratorowi. Jeżeli jest to technicznie możliwe, macie Państwo prawo żądać, aby
dane osobowe zostały przesłane przez nas bezpośrednio innemu administratorowi.
3. Mają Państwo prawo, bez względu na przyczynę, do wniesienia w dowolnym momencie
sprzeciwu wobec przetwarzanych danych osobowych.
4. Przyczyną sprzeciwu musi być szczególna Państwa sytuacja. Po otrzymaniu sprzeciwu
przestaniemy przetwarzać Państwa dane w celu lub celach, co do których wyraziliście
Państwo sprzeciw, chyba że wykażemy istnienie ważnych prawnie uzasadnionych
podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Państwa interesów, praw i wolności lub
podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.
5. Macie Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzoru, gdy uznacie, iż
przetwarzanie danych osobowych jego dotyczących narusza przepisy. Adres prezesa
Urzędu Ochrony Danych
6. ADO stosuje zabezpieczenia zapewniające ochronę danych przed utratą, niewłaściwym
wykorzystaniem i modyfikacją. ADO zobowiązuje się chronić wszelkie Państwa dane
zgodnie z normami ochrony bezpieczeństwa i zachowania poufności oraz RODO.
IV. WYKORZYSTYWANIE CIASTECZEK (COOKIES)
Nasza strona internetowa może wykorzystywać ciasteczka, które służą identyfikacji
Twojej przeglądarki podczas korzystania z naszej strony, abyśmy wiedzieli jaką stronę Ci
wyświetlić. Ciasteczka nie zawierają żadnych danych osobowych.

Nazwa Cookie: _gat
Dostawca: Google Analytics
Przeznaczenie: Służy do ograniczania liczby żądań, które należy wprowadzić do
doubleclick.net.
Nazwa Cookie: _ga
Dostawca: Google Analytics
Przeznaczenie: Używane do śledzenia gości. Google Analytics identyfikuje
użytkowników według unikalnego numeru, który nazywa „identyfikatorem klienta”.
Nazwa Cookie: _gid
Dostawca: Google Analytics
Przeznaczenie: Ten plik cookie służy do przechowywania identyfikatora sesji i
grupowania aktywności całej sesji dla każdego użytkownika.
Nazwa Cookie: wordfence_verifiedHuman, wfvt_3629280941
Dostawca: dojrzalakobieta.pl
Przeznaczenie: Plik cookie pozwala na zapamiętanie użytkownika.
Nazwa Cookie: catAccCookies
Dostawca: dojrzalakobieta.pl
Przeznaczenie: Używane, aby zapisać, że klient zaakceptował plik cookie.
Nazwa Cookie: PHPSESSID
Dostawca: dojrzalakobieta.pl
Przeznaczenie: Używane, aby przechowywać numer sesji użytkownika.
V. KONTAKT Z ADMINISTRATOREM DANYCH
Wszelkie dodatkowe pytania związane z Polityką Prywatności prosimy kierować adres e-
mail kontakt@incell.pl

© Copyright Nowoczesna kobieta 2024