IBS czyli zespół jelita drażliwego

IBS – od Irritable Bowel Syndrom – może objawiać się ciągłymi biegunkami, zaparciami lub naprzemiennie występującymi biegunkami i zaparciami, którymi towarzyszą bóle brzucha.

 

Schorzenie to różni się od pozostałych chorób przewodu pokarmowego tym, że przebiega bez nacieków zapalnych i owrzodzeń w ścianie jelita. Ocenia się, że około 70 rocent pacjentów z zespołem jelita drażliwego cierpi z powodu szeroo rozumianego szkodliwego działania pokarmów, obejmującego zarówno klasyczne przypadki alergii IgE-zależnej (rzadzej), jak i inne mechanizmy immunologiczne i nieimmunologiczne (kompleksy immunologiczne złożone z pokarmów i przeciwciał IgE).

 

Choroba ta często bywa wyjaśniana zjawiskami psychosomatycznymi i jest tu trochę racji. Stres wpływa na zaburzenie dojrzewania komórek limfatycznych w grasicy, co odbija się na obniżeniu sprawności układu immunologicznego i wystąpieniu m.in. odczynów zapalnych na tle różnych typów mechanizmów immunologicznych pod wpływem m.in. pokarmów. Dzisiaj nie można wszystkiego tłumaczyć wyłącznie stresem.

 

Także zaburzenia w unieczynnieniu mediatorów zapalenia, m.in. serotoniny, wyzwalanych pod wpływem różnych czynników środowiskowych, takich jak alergeny wziewne, pokarmowe, toksyny pasożytów, grzybów, chemicznych dodatków do pokarmów, lektyn czy niektórych leków – mogą odgrywać znaczną rolę w powstawaniu i podtrzymaniu zapalenia w obrębie jelita.

 

Wysoki poziom serotoniny jest jednym z czynników powstawania zapalenia w jelicie, a informacja przekazywana do mózgu droga nerwu błędnego przyczynia się wtórnie do zaburzeń w sferze psychoemocjonalenj, co z kolei prowadzi do stymulacji receptorów dla serotoniny i dalszego nasilania zapalenia. Błędne koło.

 

Jeśli jednak tych pacjentów podda się kompleksowemu leczeniu (dieta, leczenie grzybów, pasożytów, odczulanie ) dolegliwości ustępują, nawet gdy podlegają oni stresowi, a po ponownym wprowadzeniu szkodliwych pokarmów bóle, biegunki czy zaparcia powracają.

© Copyright Nowoczesna kobieta 2023